Návod na hru Yahtzee

Yahtzee je zábavná s hracími kockami pre jedného a tiež viacerých hráčov. Cieľom hry je dosiahnuť čo najvyššie skóre z rôznych kombinácií hodov kociek. Nasledujúci návod vám pomôže pochopiť pravidlá a spôsob hrania tejto populárnej hry.

Príprava hry

Pomôcky

 • Tabuľka skóre (scorecard) pre každého hráča
 • 5 štandardných 6-stranných kociek
 • Pero alebo ceruzka
Tabuľka skóre. ZDROJ: www.printablee.com

Tabuľka skóre. ZDROJ: www.printablee.com

Príprava

 1. Každý hráč dostane tabuľku skóre a pero.
 2. Tabuľka skóre obsahuje rôzne kategórie, v ktorých budete značiť svoje skóre.
 3. Každá kategória má viacero podkategórií, kde si budete zapisovať svoje body za jednotlivé kombinácie hodov kociek.

Priebeh hry

 1. Hráči sa striedajú v ťahoch.
 2. Vo svojom ťahu môže hráč hodiť kocky až trikrát, pričom môže po každom hode vybrať a ponechať si vybrané kocky (tzn. hádže už len zvyšnými).
 3. V prvom hode môže hráč zahodiť všetky kocky a hodiť ich znova.
 4. Po troch hodoch sa hráč rozhodne, ktorú kombináciu zaradí do tabuľky skóre.
 5. Hráč si vyberie kategóriu, kde chce zaznačiť svoje body. Môže si zvoliť kategóriu, kde ešte nemá skóre, alebo môže siahnuť po vyššom skóre za cenu vyššieho rizika.
 6. Skóre za danú kombináciu sa zaznačí do príslušnej kategórie na tabuľke skóre.
 7. Postup sa opakuje pre všetkých hráčov, kým každý nevyplní všetky kategórie na tabuľke skóre.

Kombinácie hodov kociek

1. Jednotky až Šestky

 • Zaraďujete súčet všetkých kociek s odpovedajúcim počtom bodiek do príslušnej kategórie. Napríklad: Hodíte 3 jednotky (1, 1, 1), takže si zaznačíte 3 body do kategórie Jednotky.

2. Trojky až Šestky s bonusom

 • Podobné ako pri Jednotkách až Šestkách, ale ak dosiahnete aspoň 63 bodov v kategóriách od Trojok po Šestky, získate bonus 35 bodov.

3. Trojica

 • Zaraďujete súčet všetkých kociek. Musíte mať aspoň 3 kocky s rovnakým počtom bodiek. Napríklad: 3, 3, 6, 3, 2 = 17 bodov.
  Existujú tiež pravidlá, kde sa počítajú len kocky s určeným počtom bodiek. Sami sa na začiatku hry rozhodnite, ktoré pravidlá budete dodržiavať. V takomto prípade je to: 3, 3, 6, 3, 2 = 9 bodov.

4. Štvorica

 • Podobné ako pri Trojici, ale musíte mať aspoň 4 kocky s rovnakým počtom bodiek. Napríklad: 2, 2, 2, 2, 5 = 13 bodov.
  Rovnako ako pri Trojici. Ak sa rozhodnete pre druhý typ pravidiel, tak 2, 2, 2, 2, 5 = 8 bodov.

5. Full House

 • Zaraďujete 25 bodov. Musíte mať 3 kocky s rovnakým počtom bodiek a ďalšie 2 kocky s iným rovnakým počtom bodiek. Napríklad: 4, 4, 4, 5, 5 = 25 bodov.

6. Malý Straight

 • Do tabuľky zaraďujete 30 bodov. Musíte mať postupku s číslami od 1 do 5. Napríklad: 1, 2, 3, 4, 5 = 30 bodov.

7. Veľký Straight

 • Zaraďujete 40 bodov. Musíte mať postupku s číslami od 2 do 6. Napríklad: 2, 3, 4, 5, 6 = 40 bodov.

8. Chance

 • Zaraďujete súčet všetkých kociek. Môžete si vybrať túto kategóriu, keď nemáte vhodnú kombináciu pre inú kategóriu. Tu nezáleží na číslach kociek, do tabuľky proste zaradíte ich súčet.

9. Yahtzee

 • Zaraďujete 50 bodov. Musíte mať všetkých 5 kociek s rovnakým počtom bodiek. Napríklad: 6, 6, 6, 6, 6 = 50 bodov.

Ukazovateľ celkového skóre

Na tabuľke skóre je tiež miesto pre zaznačenie celkového skóre. Po každom kole sa hodnoty z jednotlivých kategórií sčítajú a zaznamenajú sa ako celkové skóre pre daného hráča.

Vyhlásenie víťaza

Po tom, ako každý hráč vyplnil všetky kategórie na tabuľke skóre, sa sčíta celkové skóre každého hráča. Hráč s najvyšším celkovým skóre je víťazom.

Záver

Yahtzee je skvelou hrou pre voľný čas s rodinou a priateľmi. Je plná obrovského potenciálu pre taktiku, keď sa snažíte dosiahnuť čo najvyššie skóre z rôznych kombinácií hodov. Teraz, keď poznáte pravidlá a postup hry, stačí si zobrať tabuľku skóre, kocky a začať hrať Yahtzee. Pripojte sa k celosvetovému fenoménu tejto jedinečnej hry a zažite hodiny radosti a zábavy.