Po prvom roku fungovania nášho e-shopu sme sa rozhodli rozšíriť naše príspevky pre dobročinné organizácie. Každý mesiac teraz posielame finančné príspevky aj organizácii Sloboda zvierat. Tieto príspevky budú konkrétne určené na program s názvom “Okamžitá pomoc v núdzi”.

Okamžitá pomoc v núdzi je program organizácie Sloboda zvierat, ktorý sa zameriava na poskytovanie okamžitej pomoci zvieratám v núdzi. Tento program zahŕňa rôzne aktivity, ako napríklad:

  • Prevádzka pohotovostnej telefónnej linky 16 187, ktorá už pomohla zachrániť tisícky zvierat.
  • Výjazdy za zvieratami v bezprostrednom ohrození života.
  • Pomoc pre opustené, choré a zranené zvieratá.

Tieto aktivity sú súčasťou širšieho úsilia organizácie Sloboda zvierat, ktorá sa zaoberá ochranou zvierat a ich práv.

blank