Už od založenia nášho e-shopu mesačne prispievame neziskovej organizácii Dobrý anjel, ktorá pomáha rodinám, kde má dieťa rakovinu alebo inú vážnu diagnózu* alebo sa rodič lieči z rakoviny či sklerózy multiplex a rodina sa v dôsledku choroby dostala do finančnej núdze.

*sklerózu multiplex, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu Duchenne, Downov syndróm, detskú mozgovú obrnu, pooperačné a poúrazové stavy detí s trvalými následkami vyžadujúcimi si nepretržitú opateru jedného z rodičov.

blank