Význam jednotlivých rún: Symbolika a interpretácia

Každý sa už stretol s runami a vie, že ich v histórii používali severské národy. Zapisovali nimi dôležité udalosti, používali ich pri náboženských udalostiach a veštili s nimi. Aký je ale význam jednotlivých rún? Poďme sa na ne spoločne pozrieť a porozumieť ich symbolike a významu.


Runa Fehu

Fehu – majetok

Fehu je prvá runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské F. Jej názov je prekladaný ako „dobytok“. Vtedajšia spoločnosť nepoznala peniaze a tak hlavným meradlom majetku bol práve dobytok. Prenesene sa potom rune pripisoval všetok majetok získaný bojom či prácou. Majetku v tomto prípade musí byť dosiahnuté vlastným úsilím, nejedná sa teda o ľahký zisk, ako je výhra či dar. V súvislosti so snažením symbolizuje runa aj energiu a tvrdú prácu potrebnú na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Ak padne Fehu pri veštení, signalizuje naplnenie túžob a snov pýtajúceho sa. Runa má vzťah k Freyovi a Freye.


Runa Uruz

Uruz – sila

Uruz je druhá runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské U. Jej názov je prekladaný ako „pratur“. Pratur je symbolom veľkej sily a rýchlosti, ale aj sily a schopnosti človeka, ktorý dokázal tak nebezpečné zviera uloviť. Runa teda znamená fyzickú silu, vytrvalosť, odvahu a voľnosť, prenesene potom dobré zdravie a mužskú potenciu. Znak predstavuje nezvládnuteľnú prírodnú energiu, ktorú nemôže mať pod kontrolou žiadny jedinec. Ovplyvňuje šťastie a bohatstvo, nie však na úkor iných, ale naopak pre blaho celku. Ak padne Uruz pri veštení, signalizuje silu, výdrž a rýchlosť (napr. pre športovcov). Runa má vzťah k Thórovi.


Runa Thurisaz

Thurisaz – nepriazeň

Thurisaz je tretia runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako anglické TH v slove „thin“. Jej názov je prekladaný ako „tŕň“. Všeobecne znamená nepriazeň počasia. V sekvencii troch znakov po sebe mení význam následného textu. Dokáže tiež vyvolať démonov podsvetia. Vyvoláva chaos, všeobecne je považovaná za negatívnu runu, hoci pod pevným vedením môže pôsobiť kladne. Ak padne Thurisaz pri veštení, signalizuje možné konflikty, ďalej túžbu po zmene, výnimočne zásah šťasteny alebo obranu. Runa má vzťah ku trollom a k Thórovmu kladivu Mjöllniru.


Runa Ansuz

Ansuz – boh

Ansuz je štvrtá runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako otvorené anglické A v slove „stack“. Jej názov je prekladaný ako „boh“. Predstavuje boha ako takého, najčastejšie Ódina. Znak predstavuje božskú silu a je spájaný s veštením a múdrosťou. V modernom poňatí ho možno chápať ako symbol dorozumievania a komunikácie. Ak padne Ansuz pri veštení, predpovedá životnú skúšku alebo dôležitú cestu. Možno ju tiež chápať ako odporúčanie, aby ste o pomoc požiadali niekoho múdrejšieho a skúsenejšieho. V susedstve negatívnych rún predstavuje obzvlášť nepríjemný osud. Runa má vzťah k Ódinovi.


Runa Raido

Raido – cesta

Raido je piata runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské R. Jej názov je prekladaný ako „jazda na koni“. Jej hlavným významom je cesta, pohyb či prenos. Znamená tiež komunikáciu (poslanie či doručenie správy) alebo múdru radu. Ak padne Raido pri veštení, signalizuje cestu, a to ako v zmysle fyzickom, tak v zmysle zmeny životného štýlu. Môže tiež znamenať pokyn: „Ihneď jednajte!“ Runa má vzťah k Thórovi.


Runa Kaunaz

Kaunaz – fakľa

Kaunaz je šiesta runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské K. Jej názov je prekladaný ako „fakľa“ v abstraktnom význame môže predstavovať aj kreativitu. Významy zahŕňajú ako pozitívne javy (fakľa, svetlo), tak negatívne (rana, vred). Väčšina zdrojov sa ale prikláňa skôr k pozitívnemu ladeniu tejto runy. Kaunaz preto zlepšuje zdravie a svieti na duchovnú cestu. Symbolizuje tiež vyjasnenie životných postojov, náhle porozumenie problému a jasnozrenie. V negatívnom slova zmysle môže znamenať smrť (kremácia) alebo pálivú bolesť či horúčku. Ak padne Kaunaz pri veštení, signalizuje možnosť zdravotných komplikácií alebo naopak uzdravenie.


Runa Gebo

Gebo – dar

Gebo je siedma runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako G, ale s jazykom opreným vzadu o podnebie ústnej dutiny, takže vzniká akési mäkšie Gh. Jej názov je prekladaný ako „dar“. Darom môže byť čokoľvek, dar medzi priateľmi, obeť bohom či bohmi zoslané šťastie. Dar vytvára isté puto medzi darcom a obdarovaným, runa má preto moc spájať dve nesúrodé časti spoločnosti (chudobní a bohatí, ľudia a bohovia). Ak padne Gebo pri veštení, signalizuje možnosť získania mimoriadne cennej informácie či rady. Predpovedá uzavretie obchodného či osobného vzťahu. Občas tiež odhaľuje sklony a nadanie, ktoré boli dlho skryté. Všeobecne sa jedná o pozitívnu runu.


Runa Wunjo

Wunjo – šťastie

Wunjo je ôsma runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako anglické W. Jej názov je prekladaný ako „dokonalosť“. Označuje šťastie, pohodlie a slávu. Spomínaná je aj tvorivosť a otvorenosť novým myšlienkam. Je tiež runou priateľstva, zdieľaných cieľov a všeobecného blahobytu. Niektoré zdroje uvádzajú, že runa reprezentuje šťastné obdobie, ktoré by ste si mali užívať, ako to len pôjde. Všeobecne sa jedná o šťastnú runu, či už v obchode alebo v súkromí. Ak padne Wunjo pri veštení, signalizuje radosť a rozkoš. Varuje však aj pred rizikom z neznalosti miery. Ak je pýtajúci sa schopný sebakontroly, runa pre neho znamená celkový úspech a uznanie zo strany blížnych. Runa má vzťah k Ullovi.


Runa Hagalaz

Hagalaz – krupobitie

Hagalaz je deviata runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské H. Jej názov je prekladaný ako „krupobitie“. Symbolizuje krupobitie – klimatický jav, krupobitie striel v bitke, zásadný zvrat v živote. Celkovo sa jedná o nepríjemnú runu, ktorá prakticky vždy symbolizuje nešťastie. Ak Hagalaz padne pri veštení, často to znamená prerušenie života. Negativita symbolu sa môže tiež prejaviť vo forme nečakanej smoly či úrazu. Udalosti runou ohlásené obvykle vpadnú do nášho života neočakávane a náhle. Navyše sa im nedá vyhnúť, pretože sú mimo ľudskej kontroly. Obvykle sú však dôsledkom pôsobenia platných prírodných zákonov, ide teda skôr o mechanický proces ako o ľudskú tvorivosť.


Runa Nauthiz

Nauthiz – nedostatok

Nauthiz je desiata runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské N. Jej názov je prekladaný ako „nedostatok“. Spektrum významov je široké – potreba, prekážka alebo v extrémnych prípadoch aj nedostatok a núdza. Ak bola vyškriabaná nechtom, mala silu pomáhať, zmysel teda môže byť pomoc či potreba prežiť. Skrýva v sebe vôľu na prekonanie prekážok a problémov. Odporúča radšej vyčkávať, než sa po hlave vrhať do riskantného činu. Ak padne Nauthiz pri veštení, signalizuje obmedzenia spôsobené nedostatkom, tiež však sľubuje oslobodenie od útrap zavinených finančnou núdzou.


Runa Isa

Isa – ľad

Isa je jedenásta runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako I v slove „ice“. Jej názov je prekladaný ako „ľad“. Ten je spolu s krupobitím považovaný za nepriateľskú prírodnú silu. Z hľadiska magického sa jedná o ochranný symbol. Ak padne Isa pri veštení, radí, aby ste svoje plány odsunuli na neskoršiu dobu. Konštatuje, že súčasná situácia je bezvýchodisková a jediným riešením je vyčkávať. Obdobie čakania však môžete použiť na posilnenie svojho charakteru. V konfliktných situáciách radí ochladiť horúce hlavy. Po citovej stránke prináša ochladnutie vzťahov a frigiditu.


Runa Jera

Jera – rok

Jera je dvanásta runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské J. Jej názov je prekladaný ako „rok“. Interpretácia zahŕňa prevažne veci spojené s plodnosťou, ako sú žatvy, bohatá úroda a blahobyt. Okrem toho tiež symbolizuje rok a striedanie ročných období, z čoho možno usudzovať na jej spojenie s pohybom, zmenou a vývojom dopredu. Prenesene tiež znamená zber plodov vašej práce, ale aj vykonanie spravodlivosti. Ak padne Jera pri veštení, signalizuje naskrz pozitívne veci – nádej a očakávania, výhľad na mier a prosperitu. Sľubuje úspech a zúročenie snaženia v minulosti. Runa má vzťah k zimnému slnovratu.


Runa Eihwaz

Eihwaz – tis

Eihwaz je trinásta runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa tvrdšie a uzavretejšie ako J, má bližšie k anglickému Y (asi ako vo „yet“). Jej názov je prekladaný ako „tis“. Ten bol veľmi posvätný, používal sa okrem iného na výrobu prvotriednych lukov. Tis sa často vyskytuje na cintorínoch, symbol znamená vzkriesenie. Ďalšími významami sú kontinuita a vytrvalosť. Všeobecne znamená silnú ochranu. Ak padne Eihwaz pri veštení, vyzýva na akciu. V pýtajúcom sa je sila bojovať sa s osudom, k čomu má silnú motiváciu a cieľavedomosť. Runa má vzťah k Ullovi.


Runa Pertho

Pertho – tehotenstvo

Pertho je štrnásta runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské P. Jej názov býva prekladaný ako „jóni“. Svoj pravý význam dodnes tají, preto dohady o jej symbolike zahŕňajú tanec, plodiaci strom či srdce. Tiež je možná súvislosť so ženskou plodnosťou, ktorá je protikladom k mužskej plodnosti symbolizovanej runou Inguz. Jedným z mnohých významov je schopnosť vybrať si správnu životnú cestu. Pertho je runa tajomná, vzťahuje sa teda aj k odhaleným tajomstvám. Môže tiež znamenať náhle bezpracné obohatenie výhrou či dedičstvom. Po dlhej dobe môžete nájsť stratenú vec alebo sa uzdraviť. Ak padne Pertho pri veštení, signalizuje ženské záležitosti a tajomstvo. Prejaví sa skrytá tvorivosť, ktorá si vyžiada vaše úsilie.


Runa Algiz

Algiz – ochrana

Algiz je pätnásta runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako spoluhláska stojaca niekde medzi Z a R. Jej názov je prekladaný ako „ochrana“. Majoritným významom tejto runy je ochrana a obrana. Či už fyzická alebo psychická. Runu je možné nosiť ako amulet alebo ju zobraziť vo svojom obydlí. Symbol je mimoriadne pozitívny a ochranný. Ak padne Algiz pri veštení, signalizuje nutkanie chrániť seba alebo druhých. Tiež znamená obranu vybudovaných pozícií (v prenesenom slova zmysle tiež ako ochranu nadobudnutého postavenia). Runa má vzťah k Alkom.


Runa Sowulo

Sowulo – slnko

Sowulo je šestnásta runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské S. Jej názov je prekladaný ako „slnko“. Runa oslavuje zdroj svetla a tepla, ktorý bol jedným z najdôležitejších objektov všetkých starovekých náboženstiev. Sowulo je jedna z najpozitívnejších rún vôbec, v jej popise stojí ochrana, pozitívna sila, víťazstvo, sláva. Runa je však natoľko mocná, že môže človeka úplne zahltiť. Ak padne Sowulo pri veštení, signalizuje životnú silu, dobré zdravie a ďalšie pozitívne podmienky budúceho šťastia. Runa má vzťah k Baldrovi.


Runa Teiwaz

Teiwaz – Týr

Teiwaz je sedemnásta runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské T. Jej názov zodpovedá jednému z Týrových mien. Vzťahuje sa na boj, víťazstvo a ochranu. Ďalej symbolizuje rozhodnosť, česť, silu vôle a vitalitu. Používa sa v amuletoch. Pomáha k víťazstvám – v športe, v obchode, v živote… Ak Teiwaz padne pri veštení, signalizuje všeobecný úspech a šťastie v legálnych záležitostiach. Pýtajúcemu sa zaisťuje česť, spravodlivosť, vodcovstvo a autoritu. Runa má vzťah k Týrovi.


Runa Berkana

Berkana – breza

Berkana je osemnásta runa germánskeho futharku prostého. Výslovnosť je trochu komplikovaná, mala by pripomínať zvuk, keď prudko vydychujeme pri zhasínaní sviečky a pritom nezaokrúhlime pery. Jej názov je prekladaný ako „breza“. To bol na Severe posvätný strom, spájaný s jarnými rituálmi plodnosti a bohyňou Idunnou. Runa je tiež symbolom obnovy, očistenia a liečenia, ďalej runou domova a rodiny. Ak padne Berkana pri veštení, signalizuje plodnosť fyzickú i duševnú, osobný rast, prosperitu v obchode i živote. Môže tiež zvestovať narodenie potomka. Runa má vzťah k Idunne.


Runa Ehwaz

Ehwaz – kôň

Ehwaz je devätnásta runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské E. Jej názov je prekladaný ako „kôň“. Ten bol u mnohých národov vo veľkej úcte a Severania často chovali biele kone určené iba na účely veštby. Kôň býval posvätným zvieraťom Freyovým. Ódin sám jazdil na osemnohom žrebcovi – Sleipnim. Ak padne Ehwaz pri veštení, signalizuje pohyb, či už v rovine materiálnej alebo duchovnej. Vytiahnutie tejto runy potvrdzuje bez akýchkoľvek pochybností významy rún vytiahnutých pred ňou a znamená správu zo sveta bohov.


Runa Mannaz

Mannaz – človek

Mannaz je dvadsiata runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské M. Jej názov je prekladaný ako „človek“. Význam znaku je buď úzko obmedzený na jedného človeka, alebo rozšírený na celé ľudstvo. Vzťahuje sa aj k spoločenskému poriadku, na ktorom stojí naša spoločnosť. Runa je vyjadrením zdanlivého paradoxu, keď každý človek je súčasťou ľudstva, ale pritom utvára svoj vlastný osud. Symbol naznačuje schopnosť jednotlivcov pracovať spoločne na dosiahnutie blaha celku a tiež nás povzbudzuje, že v núdzi nám druhí pomôžu. Runa je charakteristická pre tých, ktorí sa radi starajú o iných. Ak padne Mannaz pri veštení, signalizuje veľmi široké spektrum významov. Môže to byť človek alebo ľudstvo. Vzťah pýtajúceho sa k iným ľuďom alebo vzťah iných ľudí k nemu. Priatelia alebo nepriatelia. Runa je považovaná za pozitívnu, teda jej posolstvo, hoci sa môže zdať nejasné, býva väčšinou kladné.


Runa Laguz

Laguz – voda

Laguz je dvadsiata prvá runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské L. Jej názov je prekladaný ako „voda“. Voda je základom života, je tiež spájaná s plodnosťou. Laguz je však vykladaná ako plynutie, premenlivosť a nedostatok sebaovládania. Predstavuje ľudské podvedomie, intuíciu a nezvládnuté sexuálne fantázie. Má však tiež svoj pozitívny význam – je to runa umelcov, najmä maliarov, hercov a spisovateľov. Ak padne Laguz pri veštení, signalizuje úspech na cestách a pri kúpe, avšak je tu riziko straty. Runa má vzťah k Njördovi.


Runa Inguz

Inguz – Frey

Inguz je dvadsiata druhá runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské nosové N. Jej názov (Ing) zodpovedá jednému z Freyových mien. Vyjadruje mužskú plodnosť. Je to protiklad k rune Pertho. Pramene ďalej spomínajú ochranu domova a príjemné posedenie pri krbe. Ak padne Inguz pri veštení, signalizuje dokončenie rozrobenej veci. Môže to byť napr. pôrod, duchovné osvietenie, ale sexuálny význam prevažuje. Symbol označuje zakončenie veľkého diela a čas na vychutnanie úspechu. Runa má vzťah k Freyovi.


Runa Othila

Othila – dedičstvo

Othila je dvadsiata tretia (niekedy dvadsiata štvrtá) runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako slovenské O. Jej názov je prekladaný ako „dedičstvo“. Dedičstvom môže byť ako majetok, tak aj nehmotné veci zdedené od predkov, ako sú vedomosti a znalosti. Hoci táto kontinuita môže pôsobiť priaznivo, treba si uvedomiť aj varovný zmysel symbolu – aby sme mohli dediť, niekto iný musí zomrieť. Rozšírený význam sa vzťahuje aj na rodnú krajinu, ktorú sme zdedili po generáciách predkov. Ak padne Othila pri veštení, signalizuje možné dedičstvo, ďalej tiež domov a to vrátane jeho obyvateľov, zariadení, duchovného dedičstva a rodových hodnôt.


Runa Dagaz

Dagaz – deň

Dagaz je dvadsiata štvrtá (niekedy dvadsiata tretia) runa germánskeho futharku prostého. Vyslovuje sa ako anglické TH v slove „then“. Jej názov je prekladaný ako „deň“. Naskrz pozitívna runa symbolizujúca bezpečie denného svetla. Cez deň vidíme dobre svoje okolie, čo nás chráni pred nepriateľom. Aj práca ide cez deň lepšie. Svetlo pomáha rastlinám rásť, je teda v Dagaz možné hľadať rast, pokrok a vývoj. Ráno odkrýva veci ukryté v noci, runa teda tiež dvíha rúško tajomstva, ktoré nám zatiaľ zostávalo skryté. Ak padne Dagaz pri veštení, signalizuje bezpečie, istotu, čas plánovať podnikanie alebo sa do neho rovno pustiť. Runa má vzťah k letnému slnovratu.


Ódinova runa - prázdna runa

Prázdna runa – Ódinova runa – karma

Odinova runa sa nazýva aj runa osudu. Odinova Runa má symbolizovať to, čo ešte nie je známe. Prázdna runa znamená zásah vyšších síl, osudu. V takejto situácii nemôže človek urobiť nič, aby zmenil to, čo sa deje.

Zdroj: Wikipedia.org


Páčia sa vám runy alebo by ste si chceli vyskúšať veštbu s pomocou runových kameňov? V našom obchode vám ponúkame krásne šperky s runovou tématikou, tak aj veštecké runové kamene. Pozrite sa, čo všetko pre vás máme na sklade.