Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole. Orgán dozoru a dohľadu je v našom prípade SOI Banská Bystrica.

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
e-mail: bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/412 46 93