Ladenie kalimby

Ladenie kalimby, tiež známej ako africký klavír, je dôležitý proces, ktorý zabezpečuje, že nástroj má správny tón a dokáže správne zahrať melódiu. Ak sa chcete dozvedieť, ako naladiť kalimbu a udržať jej ladenie, nasledujte tieto kroky:

Ladenie kalimby

  1. Kalimby sa väčšinou ladia tým, že sa posúvajú kovové lamely, ktoré sú na nástroji. Pre ladenie budete potrebovať malé kladivko, ktoré sú často súčasťou kalimby (naša mahagónová kalimba má toto kladivko priložené v balení).
  2. Začnite tým, že vyhľadáte nevyhovujúce tóny na kalimbe. Ak počujete tón, ktorý je príliš vysoký alebo príliš nízky, je potrebné ho plynule a opatrne upraviť. S kontrolou správnosti tónu vám pomôže vhodná apka.
  3. Ak chcete znížiť tón lamely na kalimbe, jemne ju posuňte smerom k vám. Naopak, ak chcete zvýšiť tón, posuňte lamelu opatrne preč od seba (tzn. lamela bude kratšia a teda bude kmitať vyšším tónom).
  4. Ladenie kalimby vyžaduje citlivý sluch a trpezlivosť, pretože môže byť trochu náročnejšie nastavenie presného tónu každej lamely. S trochou cviku, to ale zvládne každý. Zo začiatku sa odporúča nechať si pomôcť niekým, kto má skúsenosti s ladením kalimby.

Udržanie ladenia kalimby

  1. Po správnom naladení kalimby je dôležité udržovať jej ladenie. Kalimba je citlivý nástroj a môže byť ovplyvnená teplotou a vlhkosťou prostredia.
  2. Uistite sa, že ukladáte kalimbu na miesto, kde nie je v priamom kontakte so slnečným svetlom ani vystavená extrémnym teplotám. Držte ju v suchom prostredí.
  3. Pred hraním na kalimbe si vždy umyte ruky a odstráňte prach alebo nečistoty, ktoré sa mohli nazbierať na lamelách.
  4. Ak je kalimba vystavená vlhkosti, napríklad počas dažďa alebo pri hraní v blízkosti vody, dôkladne ju osušte a uistite sa, že je úplne suchá ešte pred jej uložením. Vlhkosť môže ovplyvniť lamely kalimby a narúšať jej ladenie.
  5. Pravidelné ladenie kalimby je nevyhnutné na udržanie správnej melódie. Odporúča sa aspoň raz za pár mesiacov skontrolovať a doladiť kalimbu. Ak si nie ste istí ako na to, vyhľadajte pomoc od skúseného hudobníka.

Dodržiavaním týchto jednoduchých tipov a postupov môžete udržať kalimbu dobre naladenú a zabezpečiť, že vám bude slúžiť dlho a spoľahlivo.