História používania drahých kameňov

Používanie drahých kameňov remeselne, v šperkárstve a ako symbolický dar sa datuje späť do staroveku. Opracované kamene boli využívané už starovekými Egypťanmi a Rimanmi ako symboly moci a bohatstva. Šľachta a králi v stredoveku zdobili svoje koruny a šperky hodnotnými diamantmi, smaragdmi a rubínmi, ktoré slúžili ako znamenie ich moci a urodzenosti.

Prvými nálezmi drahých kameňov sú jantáre, približne z roku 20 000 pred Kristom. Najskorší záznam ich použitia ako talizmanu je Sumerského pôvodu, datovaný do roku 4 000 pred Kristom. V podstate celá ľudská história je pretkaná použitím drahých kameňov. Nachádzame ich v rôznych kultúrach a náboženských vierach.

Kráľovské korunovačné klenoty sú dnes považované za jedny z najvýznamnejších kolekcií drahokamov a klenotov na svete. Kolekcie korunovačných klenotov zväčša pozostávajú z rôznych vzácnych kameňov a klenotov, ktoré zahŕňajú diamanty, rubíny, zafíry a smaragdy. Kráľovské rodiny po celom svete majú vlastné kolekcie drahokamov, ktoré slúžia ako symbol moci, reprezentujú kráľovský rod a jeho históriu.

Drahé kamene sú stále populárne a významné vo svete šperkárstva a umeleckého remesla. Dôležitosť a vzácne vlastnosti, ktoré drahé kamene pridávajú do šperkov, ich robia veľmi populárnymi u zákazníkov a znalcov. Okrem výroby šperkov sú tiež využívané v medicíne, na výrobu laserov, špeciálnych nástrojov a v ďalších oblastiach. Po celú našu históriu, krása a dojem, ktorý zanechávajú nás fascinuje a zaujíma.

Ak ste sa rozhodli mať doma nejaký drahokam, pozrite sa na našu ponuku a vyberte si pre seba kúsok nemennej, prírodnej krásy.