Ako naladiť ústnu harmoniku?

Ústna harmonika je hudobný nástroj, ktorý vyžaduje starostlivosť a pravidelnú údržbu. Rovnako ako takmer každý hudobný nástroj vyžaduje aj naladenie, keďže väčšinou z výroby naladená nie je. Ak ste začiatočník, nechajte naladenie vašej harmoniky na odborníkovi, aby ste predišli poškodeniu svojho nového nástoja.

Rozhodli ste sa naladiť harmoniku sami? Prečítajte si pár tipov, ktoré vám ladenie uľahčia. Aby ste ústnu harmoniku naladili, potrebujete mať k dispozícii ladičku (dnes už dostupná aj ako aplikácia do mobilu), skrutkovač a pilník. Postupujte nasledovne:

  1. Zapnite ladičku a zistite, akú frekvenciu má každý tón na vašej harmonike. Zaznamenajte si hodnoty pre každú dierku a pre každý smer dychu (nádych aj výdych).
  2. Porovnajte frekvencie s tými, ktoré by mala mať vaša harmonika podľa typu a ladenia. Ak sú rovnaké, nemusíte nič meniť. Ak sú rozdielne, musíte upraviť jazýčky na harmonike.
  3. Otvorte harmoniku skrutkovačom a nájdite jazýčky, ktoré potrebujete naladiť. Jazýčky sú kovové pliešky, ktoré vibrujú pri dychu a vytvárajú tóny.
  4. Ak je znie jazýček príliš vysoko, musíte ho opatrne na konci skrátiť pilníkom. Ak je tón príliš nízky, musíte ho ohnúť skrutkovačom alebo prstom smerom nahor alebo nadol podľa toho, či je to nádychový alebo výdychový jazýček.
  5. Skontrolujte frekvenciu jazýčka ladičkou a opakujte krok 4, kým nedosiahnete požadovanú hodnotu. Urobte to pre všetky jazýčky, ktoré potrebujete naladiť.
  6. Zatvorte harmoniku skrutkovačom a vyskúšajte ju. Mali by ste počuť rovnomerné a čisté tóny.

Ak niektoré tóny nefungujú, môže to byť spôsobené niekoľkými faktormi:

  • Zanesením jazýčkov nečistotami alebo vlhkosťou. V tom prípade musíte otvoriť harmoniku a vyčistiť ju štetcom, handričkou alebo alkoholom.
  • Poškodením jazýčkov nárazom, opotrebením alebo zlou údržbou. V tom prípade musíte vymeniť jazýčky za nové alebo opravu zveriť odborníkovi.
  • Nesprávnym ladením jazýčkov alebo nezladenosťou medzi nádychovými a výdychovými jazýčkami. V tom prípade je potrebné naladiť harmoniku podľa krokov uvedených vyššie.